Κρυοβιοψία

 Η κρυοβιοψία είναι μία βρογχοσκοπική τεχνική. Δηλαδή γίνεται μέσω του βρογχοσκοπίου: ενός εύκαμπτου σωλήνα που μέσω του στόματος ή της μύτης καταλήγει στους αεραγωγούς του ασθενή. Ο σωλήνας έχει μια μικρή κάμερα που επισκοπεί τους αεραγωγούς για τυχόν βλάβες, ανωμαλίες εκ των οποίων μπορεί να ληφθεί υλικό με λαβίδα, βελόνη, ψύκτρα. Ένας άλλος τρόπος να ληφθεί βιοψία είναι η κρυοβιοψια. 

 Κατά την συγκεκριμένη μέθοδο ένα καλώδιο που ψύχεται απότομα από έναν διακόπτη, εισέρχεται δια μέσω του βρογχοσκοπίου στους αεραγωγούς. Εάν ακουμπήσει στους βρόγχους ή στην βλάβη λαμβάνει μεγάλο τμήμα ιστού για  βιοψία καθώς κρυώνει και ξεκολλάει τον ιστό. Εκμεταλλευόμενοι αυτήν την ιδιότητα μπορούμε να πάρουμε βιοψίες σε τμήματα των αεραγωγών που βλέπουμε, αλλά και σε τμήματα που δεν βλέπουμε πιο περιφερικά. Είναι δε πιο ανώδυνη και ασφαλής μέθοδος από ανοιχτές χειρουργικές βιοψίες με αρκετές επιπλοκες.

 Στις πιο περιφερικές βιοψίες οδηγούμε το καλώδιο της κρυοβιοψίας μέσω ακτινοσκόπησης και ψύχουμε ανάλογα με το μηχανισμό που διαθέτουμε ορισμένο χρόνο ωστε να πάρουμε ιστό αρκετό για να τεθεί η διάγνωση. Όπως έχουμε αναφέρει ο μηχανισμός παίρνει βιοψίες και  από κεντρικές βλάβες αλλά χρησιμοποιείται και στη απομείωση κεντρικών όγκων που αποφράσσουν αεραγωγούς για διάνοιξη και επανάσυραγγοποιηση. Η κρυοβιοψια χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με ακτινοσκόπηση και άλλα εργαλεία για τον εντοπισμό και λήψη βιοψιών του πνεύμονα αλλά και για την διαφοροδιάγνωση διάμεσων πνευμονοπαθειών και διηθημάτων. 

 Τέλος, μπορεί να χρησιμοποιηθεί για κρυοθεραπεία στενώσεων με διαστολές. Η μέθοδος πρέπει να γίνεται από έμπειρο βρογχοσκόπο καθώς μπορεί να δημιουργηθούν αιμορραγίες κατά την λήψη της βιοψίας. Εάν γίνει η κατάλληλη προετοιμασια με αδρεναλίνη, κρύα εκπλύματα και αιμοστατικό μπαλόνι, η μέθοδος είναι ασφαλής. Πρέπει επίσης να χρησιμοποιηθεί και η κατάλληλη ακτινοσκοπική μέθοδος που θα οδηγήσει στο ασφαλές μέρος του πνεύμονα την βιοψία και το καλώδιο της κρυοβιοψίας.

 Η κρυοβιοψία μπορεί να δώσει πολλές λύσεις σε ασθένειες που μέχρι τώρα ανευρίσκονταν  μόνο μετά από χειρουργείο ή μέσω αποκλεισμού. Η βάση της θεραπείας ειναι η ακριβής διάγνωση που επιτυγχάνεται μόνο με την λήψη του ιστού. Ενημερωθείτε για τις ενδείξεις, την μέθοδο αλλά και τα ωφέλη της κρυοβιοψιας απο τους γιατρούς μας.