Ποιοι παράγοντες συμβάλλουν στη γήρανση των πνευμόνων;

Η γήρανση των πνευμόνων συνίσταται στη μείωση της λειτουργίας του πνεύμονα που συμβαίνει με την πάροδο των χρόνων. 

Δυστυχώς ο πνεύμονας δεν αναγεννάται, αλλά γερνάει με τον άνθρωπο και η λειτουργία του μειώνεται χωρίς να δύναται να ανακτηθεί. 

Παράγοντες που συμβάλλουν στη γήρανση;

Οι παράγοντες που αποδεδειγμένα μειώνουν την αναπνευστική λειτουργία ταχύτερα από το φυσιολογικό, δημιουργούν πρόβλημα. Ο ασθενής σε ηλικία 60 ετών για παράδειγμα, διαθέτει αναπνευστική λειτουργία τόσο μειωμένη όσο ενός ανθρώπου 80 ή 90 ετών και τότε χρειάζεται θεραπεία ή και συμπλήρωμα οξυγόνου με συσκευές μόνιμης οξυγονοθεραπείας από πνευμονολόγο. Αυτό συμβαίνει καθώς παρουσιάζει δύσπνοια στην προσπάθεια ή και στην ηρεμία. 

Οι παράγοντες κυρίως που ευνοούν την πρόωρη κατά κάποιον τρόπο γήρανση του πνεύμονα, είναι η προωρότητα, το κάπνισμα, οι συνεχείς και απανωτές λοιμώξεις του αναπνευστικού και οι χρονιές παθήσεις, όπως άσθμα, ίνωση, κακοήθειες. 

Σίγουρα θα πρέπει να επισκεφτείτε τον γιατρό σας για ενημέρωση και περαιτέρω αντιμετώπιση, καθώς ο πνευμονολόγος είναι αυτός που θα εντοπίσει με σπιρομέτρηση αλλά και τον λοιπό αναπνευστικό λειτουργικό έλεγχο, εάν ο πνεύμονας παρουσιάζει μειωμένη λειτουργία, ώστε να παρέμβει με θεραπεία όπου χρειαστεί.