fbpx

Hello!

Πολιτική απορρήτου & συμμόρφωση GDPR

ΓΕΝΙΚΑ

Αξιότιμε «Επισκέπτη»,

Η Εταιρία μας Pneumocen EΠΕ σας ευχαριστεί που επιλέξατε τον ιστότοπο μας (στο εξής και για λόγους συντομίας καλούμενος ο “Ιστότοπος”) και σας καλεί να δώσετε προσοχή στην ακόλουθη πληροφόρηση- ενημέρωση (στο εξής και για λόγους συντομίας καλούμενη η “Πληροφόρηση”).

Η παρούσα πολιτική απορρήτου είναι σύννομη με τον ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2016/679 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ,γνωστός και ως «Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων» ή αγγλιστί «General Data Protection Regulation ή GDPR», όπως αυτός εκάστοτε συμπληρώνεται από την σχετική εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων και ισχύει.

Σύμφωνα με το άρθρο 13 του ως άνω αναφερόμενου Κανονισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Κανονισμός 2016/679) Η Pneumocen θα ήθελε να σας ενημερώσει για τα κάτωθι:

Α. Προστασία προσωπικών δεδομένων

Συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα, μόνο όταν είναι απολύτως απαραίτητο.

Δεν πρόκειται ποτέ να δημοσιοποιήσουμε με οποιονδήποτε τρόπο, τα προσωπικά σας δεδομένα.

Εάν είστε κάτω των 16 ετών, ΠΡΕΠΕΙ να έχετε τη συγκατάθεση των γονέων σας πριν κάνετε χρήση των υπηρεσιών του παρόντος ιστότοπου.

Β. Στοιχεία Υπευθύνου Επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας είναι  η εταιρία Pneumocen ΕΠΕ, με Α.Φ.Μ 998369635 και έδρα επί της οδού Σμύρνης και αρ28, Τ.Κ. 12242, Αιγαλεω (στο εξής και για λόγους συντομίας καλούμενη «Υπεύθυνος Επεξεργασίας»).

Ο «Υπεύθυνος επεξεργασίας» δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα  έχει επίσης ορίσει έναν Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (στο εξής και για λόγους συντομίας  καλούμενος «Υ.Π.Δ ή D.P.O»), με τον οποίο μπορείτε να επικοινωνήσετε απευθείας για την άσκηση μέρους ή και του συνόλου των δικαιωμάτων σας, καθώς και να λάβετε οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα. Στον «Υ.Π.Δ» μπορείτε να απευθύνεστε και για επιπλέον πληροφορίες ή/και διευκρινήσεις σχετικές με την  παρούσα πληροφόρηση.

Ενημέρωση του Υπευθύνου Επεξεργασίας σχετική με το άρθρο 32 του GDPR

Ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας δύναται να επεξεργαστεί τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα σεβόμενος πάντα την Εθνική αλλά και την Ενωσιακή(Κανονισμούς Ε.Ε, Οδηγίες Ε.Ε κλπ.) νομοθεσία και προς εξυπηρέτηση των σκοπών που παρουσιάζονται στην παρούσα ενημέρωση  με χρήση χαρτιού , ηλεκτρονικά μέσω τηλεματικής, και σε κάθε άλλη  περίπτωση, με κατάλληλες μεθόδους για τη διασφάλιση της ασφάλειας και της εμπιστευτικότητας σύμφωνα με τις διατάξεις που προβλέπονται από το άρθρο 32 του GDPR.

Προς διευκόλυνση σας κατωτέρω ακολουθούν τα στοιχεία επικοινωνίας του Υπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα:

«Στοιχεία επικοινωνίας Υ.Π.Δ»
E-mail: palamidastasos@gmail.com
Fax/τηλεομοιότυπο:
Τηλέφωνο: 6974452267

Διεύθυνση: Ταΰγετου 14 Αιγάλεω

Γ. Πληροφόρηση

 Η παρούσα πληροφόρηση περιέχει την περιγραφή του συνόλου των επεξεργασιών (επί δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα) που πραγματοποιούνται από τον «Υπεύθυνο Επεξεργασίας» κατά την πλοήγηση σας στον παρόντα ιστότοπο.    Στο σημείο αυτό θα θέλαμε να σας διευκρινίσουμε πως η παρούσα πληροφόρηση αφορά την πλοήγηση σας στον παρόντα ιστότοπο εξαιρουμένων τυχόν ανακατευθύνσεων (σε τρίτους ιστότοπους) που δύναται να πραγματοποιηθούν.

Η παρούσα πολιτική απορρήτου αποτελεί ταυτόχρονα και δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων και είναι ενιαίο και αναπόσπαστο κείμενο με τους όρους χρήσης του ιστότοπου pneumonologikokentro.gr. 

Η χρήση των ηλεκτρονικών σελίδων και υπηρεσιών πού παρέχονται στον επισκέπτη/χρήστη, από τον ιστότοπο pneumonologikokentro.gr προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη συμφωνία σας με την Πολιτική Απορρήτου περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων του παρόντος ιστότοπου. Συνεπώς, ο επισκέπτης/χρήστης οφείλει να διαβάσει προσεκτικά τα περιεχόμενα αυτής της σελίδας, πριν από τη χρήση των υπηρεσιών του διαδικτυακού μας τόπου. Αν δε συμφωνεί, θα πρέπει να τον εγκαταλείψει και να ΜΗΝ κάνει καμία χρήση των υπηρεσιών και του περιεχομένου του.

Η εξακολούθηση της χρήσης του ιστότοπου pneumonologikokentro.gr ακόμη και μετά τις όποιες αλλαγές στην Πολιτική Απορρήτου, σημαίνει την ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων αυτών εκ μέρους σας.

Η παρούσα πολιτική απορρήτου περιγράφει τη μέθοδο συλλογής και επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων των χρηστών και των πελατών του ιστοτόπου. Με την πλοήγηση/περιήγηση, πρόσβαση και/ή χρήση του ιστοτόπου, καθώς και τη χρήση των υπηρεσιών που διατίθενται μέσω αυτού, ο χρήστης και /ή πελάτης συμφωνεί ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα την παρούσα πολιτική απορρήτου.

Η παρούσα πολιτική απορρήτου-δήλωση προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα αναφέρεται αποκλειστικά και μόνο στα προσωπικά δεδομένα, τα οποία οι χρήστες και πελάτες του ιστοτόπου καταχωρούν αυτοβούλως κατά την εγγραφή τους και τη δημιουργία λογαριασμού τους στον ιστότοπο, και τις αντίστοιχες τροποποιήσεις των δεδομένων αυτών εκ μέρους των χρηστών/πελατών.

Δ. Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που επεξεργαζόμαστε.

Δ1. Δεδομένα πλοήγησης.

Κατά την διάρκεια της πλοήγησης σας στον παρόντα ιστότοπο το λογισμικό πλοήγησης ή φυλλομετρητής δύναται να συλλέξει  ορισμένα δεδομένα που είναι απαραίτητα για την εύρυθμη λειτουργία του ιστοτόπου.

Η συλλογή των ως άνω δεδομένων δεν χρησιμοποιείται για τον συσχετισμό τους με ταυτοποιήσιμα ή ταυτοποιημένα τρίτα μέρη.

Παρακολούθηση επισκεψιμότητας ιστότοπων

Όπως οι περισσότεροι ιστότοποι, έτσι και αυτός, χρησιμοποιεί το Google Analytics (GA) για να παρακολουθεί τη δραστηριότητα των χρηστών. Χρησιμοποιούμε αυτά τα δεδομένα για να καθορίσουμε τον αριθμό των ατόμων που χρησιμοποιούν τον ιστότοπό μας, για να κατανοήσουμε καλύτερα τον τρόπο με τον οποίο βρίσκουν και χρησιμοποιούν τις ιστοσελίδες μας και για να δούμε την πορεία τους μέσα στον ιστότοπο. Παρόλο που η GA καταγράφει δεδομένα όπως η γεωγραφική σας θέση, η συσκευή σας, το πρόγραμμα περιήγησης στο διαδίκτυο και το λειτουργικό σας σύστημα, καμία από αυτές τις πληροφορίες δε σας κάνει προσωπικά γνωστούς σε εμάς. Η GA καταγράφει επίσης τη διεύθυνση IP του υπολογιστή σας, η οποία θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για την ταυτοποίηση σας, αλλά η Google δε μας παρέχει πρόσβαση σε αυτό. Θεωρούμε ότι η Google είναι ένας τρίτος φορέας επεξεργασίας δεδομένων ο οποίος είναι συμβατός με τις επιταγές της Ευρωπαϊκής νομοθεσίας.

Φόρμες επικοινωνίας και σύνδεσμοι ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

Σε περίπτωση που επιλέξετε να επικοινωνήσετε μαζί μας χρησιμοποιώντας φόρμα επικοινωνίας ή κάποιο σύνδεσμο του ηλεκτρονικού μας ταχυδρομείου, κανένα από τα δεδομένα που παρέχετε δε θα αποθηκευτεί από αυτόν τον ιστότοπο ή θα μεταβιβαστεί ή θα υποβληθεί σε επεξεργασία από οποιονδήποτε τρίτο φορέα επεξεργασίας δεδομένων, όπως ορίζονται παρακάτω στην ενότητα «Οι επεξεργαστές δεδομένων τρίτου μέρους μας». Αντίθετα, τα δεδομένα αυτά θα μας σταλούν με ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μέσω του πρωτοκόλλου SMTP (Simple Mail Transfer Protocol). Οι SMTP διακομιστές μας, προστατεύονται από πρωτόκολλο ασφαλείας TLS (μερικές φορές γνωστό και ως SSL), που σημαίνει ότι το περιεχόμενο ηλεκτρονικού ταχυδρομείου κρυπτογραφείται πριν να αποσταλεί μέσω του διαδικτύου. Το περιεχόμενο του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου αποκρυπτογραφείται από τους τοπικούς μας υπολογιστές και συσκευές.

Είναι σημαντικό για εμάς να σας τονίσουμε πως τα ως άνω περιγραφόμενα δεδομένα χρησιμοποιούνται μόνο για την απόκτηση ανώνυμων στατιστικών πληροφοριών σχετικά με τη χρήση του Ιστοτόπου καθώς και για τον έλεγχο της ορθής λειτουργίας του.

Μοναδική εξαίρεση στον ως άνω κανόνα αποτελεί η περίπτωση όπου τα δεδομένα θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για την διαλεύκανση εγκλημάτων (ηλεκτρονικό έγκλημα) κατά του Ιστοτόπου ενώ τυχόν μεταβίβαση τους θα ολοκληρωθεί μόνο μετά από επιταγή της Δικαιοσύνης.

ΕΑΝ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΔΙΝΟΥΝ ΤΕΤΟΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Δ2. Δεδομένα που παρέχονται οικειοθελώς από τον επισκέπτη (άλλως  καλούμενο «Υποκείμενο των Δεδομένων») του Ιστοτόπου.

Ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας επεξεργάζεται τα ακόλουθα προσωπικά δεδομένα που παρέχονται από εσάς μέσω της συμπλήρωσης των  φορμών εισαγωγής δεδομένων (data input forms) του Ιστοτόπου:

Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα όπως για παράδειγμα : όνομα, επώνυμο, αριθμός τηλεφώνου, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Επιπρόσθετα ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας δύναται να επεξεργαστεί κάθε άλλο τύπο δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που το Υποκείμενο των Δεδομένων πιθανόν συμπεριλάβει σε ανταλλαγή μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με τον πρώτο.

Δ3. Πολιτική «Cookies»

Σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 4 ν. 3471/2006, όπως αυτή τροποποιήθηκε από το ν. 4070/2012 η εγκατάσταση των «cookies» επιτρέπεται μόνο αν  ο επισκέπτης «έχει δώσει τη συγκατάθεση του μετά από σαφή και εκτενή ενημέρωση κατά την παρ. 1 του άρθρου 11 του ν. 2472/1997, όπως ισχύει»

Προς διευκόλυνση σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για τα κάτωθι:

Σχετικά με τα cookies

Τι είναι το cookie;

Ο όρος «cookie» αναφέρεται σε ένα μικρό αρχείο δεδομένων που αποτελείται αποκλειστικά από μια σειρά πληροφοριών σε μορφή κειμένου, το οποίο ο ιστότοπος μεταφέρει στο πρόγραμμα περιήγησης ιστού που βρίσκεται στον σκληρό δίσκο του υπολογιστή σας, είτε προσωρινά καθ’ όλη τη διάρκεια της επίσκεψής σας, είτε μερικές φορές για μεγαλύτερες περιόδους, ανάλογα με τον τύπο του cookie. Τα cookies εκτελούν διάφορες λειτουργίες (για παράδειγμα, σας ξεχωρίζουν από τους άλλους επισκέπτες του ίδιου ιστοτόπου ή θυμούνται ορισμένα πράγματα για εσάς, όπως τις προτιμήσεις σας) και χρησιμοποιούνται από τους περισσότερους ιστότοπους για να βελτιώσουν την εμπειρία σας ως χρήστη τους.

Κάθε cookie είναι μοναδικό για το πρόγραμμα πλοήγησής σας και περιέχει ορισμένες ανώνυμες πληροφορίες. Ένα cookie συνήθως περιέχει το όνομα του πεδίου από όπου προήλθε το cookie, τη «διάρκεια ζωής» του cookie καθώς και μία τιμή (συνήθως με τη μορφή ενός τυχαίως παραχθέντα μοναδικού αριθμού).

Τύποι cookies

Οι βασικοί τύποι των cookies που ενδεχομένως να χρησιμοποιούν οι ιστότοποι περιγράφονται παρακάτω

 • Cookies επίσκεψης (session cookies)

Πρόκειται για προσωρινά cookies που παραμένουν στο αρχείο των cookies του προγράμματος πλοήγησης της συσκευής σας μόνο κατά τη διάρκεια της επίσκεψής σας και διαγράφονται όταν κλείσετε το πρόγραμμα πλοήγησης.

 • Μόνιμα cookies (persistent cookies)

Αυτά παραμένουν στο αρχείο των cookies του προγράμματος πλοήγησης της συσκευής σας ακόμα και αφότου κλείσει το πρόγραμμα πλοήγησης, μερικές φορές για ένα έτος ή και παραπάνω (η ακριβής διάρκεια παραμονής εξαρτάται από τη διάρκεια ζωής κάθε cookie). Τα μόνιμα cookies χρησιμοποιούνται όταν ο διαχειριστής του ιστοτόπου ενδεχομένως χρειάζεται να γνωρίζει ποιος είστε για παραπάνω από μία επισκέψεις (π.χ. για να θυμάται το όνομα χρήστη σας ή τις προτιμήσεις σας ως προς την παραμετροποίηση του ιστοτόπου).

 • Cookies πρώτου μέρους (First-party cookies)

Πρόκειται για cookies που εγκαθίστανται στο πρόγραμμα πλοήγησης και/ή στον σκληρό δίσκο της συσκευής σας από τον ιστότοπο τον οποίον επισκέπτεστε. Αυτό περιλαμβάνει την ανάθεση ενός μοναδικού αναγνωριστικού κωδικού σε εσάς με σκοπό την παρακολούθηση της πλοήγησής σας στον ιστότοπο. Οι διαχειριστές ιστοτόπων συχνά χρησιμοποιούν cookies πρώτου μέρους για τη διαχείριση των επισκέψεων και για σκοπούς αναγνώρισης.

 • Cookies τρίτων μερών (Third-party cookies)

Πρόκειται για cookies που χρησιμοποιούνται από τρίτα μέρη, όπως π.χ. κοινωνικά δίκτυα, για να παρακολουθούν τις επισκέψεις σας στους διάφορους ιστότοπους στους οποίους διαφημίζονται. Ο διαχειριστής του ιστότοπου δεν έχει έλεγχο σε αυτά τα cookies τρίτων μερών.

Τα cookies σε αυτό τον ιστότοπο και πώς να τα διαχειριστείτε

Σε αυτόν τον ιστότοπο, χρησιμοποιούμε τα cookies για να βελτιώσουμε την εμπειρία της χρήσης του ιστότοπου από τους επισκέπτες του. Η λειτουργία του ιστοτόπου θα επηρεαστεί σημαντικά αν απενεργοποιήσετε ή αν δεν αποδεχθείτε τη χρήση των cookies.

Ακολουθούν πληροφορίες σχετικά με τα cookies τρίτων μερών που χρησιμοποιούμε σε αυτόν τον ιστότοπο, συμπεριλαμβανομένου του τρόπου απενεργοποίησής τους και της επίδρασης της απενεργοποίησης στη λειτουργία του ιστοτόπου. Αν επιθυμείτε περισσότερες πληροφορίες για τον τρόπο διαχείρισης ορισμένων τύπων cookies, συμπεριλαμβανομένου του τρόπου ελέγχου ή διαγραφής τους, παρακαλούμε επισκεφτείτε τη διεύθυνση: www.aboutcookies.org .

Cookies της Google Analytics

Τα cookies της υπηρεσίας Google Analytics είναι cookies ανάλυσης/καταγραφής απόδοσης που μας επιτρέπουν να συλλέγουμε ανώνυμες πληροφορίες για το πώς οι επισκέπτες χρησιμοποιούν τον ιστότοπό μας. Αυτά τα cookies μπορούν να μας ενημερώνουν σχετικά με το πόσοι επισκέπτες χρησιμοποιούν τον ιστότοπο, την ώρα και τη διάρκεια της πρόσβασης, ενώ επίσης παρέχουν πληροφορίες για τον τρόπο πλοήγησης των επισκεπτών στα διάφορα σημεία του ιστοτόπου. Αυτές οι πληροφορίες μας βοηθούν να βελτιώσουμε τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί ο ιστότοπός μας. Είναι ανώνυμες πληροφορίες και δεν περιέχουν προσωπικά δεδομένα.

Οι πληροφορίες που συλλέγονται από τα cookies της Google Analytics σχετικά με τον ιστοτόπό μας μεταφέρονται και αποθηκεύονται στους διακομιστές της Google σύμφωνα με την πολιτική απορρήτου της Google.

Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με την υπηρεσία Google Analytics, παρακαλούμε κάντε κλικ στο https://support.google.com/analytics/answer/6004245

Μπορείτε να απενεργοποιήσετε την παρακολούθηση από την υπηρεσία Google Analytics κάνοντας κλικ στο https://tools.go ogle.com/dlpa ge/gaoptout?hl=en=GB

Αν απενεργοποιήσετε αυτά τα cookies η χρήση του ιστοτόπου από εσάς δεν θα καταμετρείται, ούτε θα χρησιμοποιείται στα στατιστικά στοιχεία που συλλέγουμε για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες που παρέχουμε μέσω του ιστοτόπου. Η λειτουργία του ιστοτόπου δεν θα επηρεαστεί.

Cookies από παρόχους υπηρεσίας βίντεο (Google, Vimeo, DailyMotion κλπ)

Οι πάροχοι αυτοί κάνουν χρήση cookies σε περίπτωση που παρακολουθείτε βίντεο τα οποία αναφέρουν την εταιρεία pneumonologikokentro.gr.

Cookies από κοινωνικά δίκτυα

Τα κοινωνικά δίκτυα τρίτων μερών μπορούν να τοποθετήσουν cookies στη συσκευή σας αν επιλέξετε να μοιραστείτε υλικό από τον ιστότοπό μας με αυτά, κάνοντας κλικ σε ένα από τα ενσωματωμένα πλήκτρα με τίτλο «Κοινή χρήση» (share).                                                          Αν απενεργοποιήσετε αυτά τα cookies, η λειτουργία «Κοινή χρήση» (share) δε θα είναι διαθέσιμη.

Ε. Σκοπός επεξεργασίας  των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα και νομική βάση αυτού.

Το σύνολο των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που παρέχετε (με την ιδιότητα σας ως Υποκείμενο των δεδομένων)  συμπληρώνοντας τις διάφορες φόρμες στον παρόντα ιστότοπο υποβάλλονται σε επεξεργασία από τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας για τους ακόλουθους σκοπούς:

Ε1. Δραστηριότητα μάρκετινγκ (εμπορικές ανακοινώσεις) σε προϊόντα και υπηρεσίες που δύναται να προσφέρει ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας.

α. Ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας σκοπεύει να επεξεργαστεί τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα προκειμένου να σας αποστείλει εμπορικές ανακοινώσεις για προϊόντα και υπηρεσίες που προσφέρονται από τον ίδιο τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας.

Επιπρόσθετα κατ΄ εφαρμογή του άρθρου 28 του GDPR ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας δύναται να ορίσει τρίτα πρόσωπα ως Εκτελούντες την Επεξεργασία προς εξυπηρέτηση του σκοπού που παρουσιάζεται στην παρούσα Παράγραφο (παράγραφος Γ1) .

Συνοψίζοντας σκοπός της επεξεργασίας των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα όπως τούτος παρουσιάζεται στην Παράγραφο Γ1 αποτελεί η αποστολή διαφημιστικού υλικού, προώθηση και πώληση προϊόντων, ο καθορισμός ημερομηνίας επίσκεψης σε κλινική μας της επιλογής σας, καθώς και έρευνες ή έρευνα αγοράς ή/και εμπορικές ανακοινώσεις.

β. Η φύση της παροχής των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα προς εξυπηρέτηση του σκοπού που περιγράφεται στην παράγραφο Γ1 είναι «Προαιρετική». Στην περίπτωση όπου αρνηθείτε την ως άνω παροχή δεδομένων θα καταστεί από πλευράς του Υπευθύνου Επεξεργασίας αδύνατη η αποστολή μηνυμάτων προώθησης και μάρκετινγκ.

γ. Νομική βάση της επεξεργασίας των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα προς εξυπηρέτηση του σκοπού (όπως τούτος παρουσιάζεται στην Παράγραφο Γ1) αποτελεί η ρητή «Συγκατάθεση» σας.

δ. Περίοδος διατήρησης των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα προς εξυπηρέτηση του σκοπού, όπως τούτος παρουσιάζεται στην Παράγραφο Γ1: Τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα θα τυγχάνουν επεξεργασίας προς εξυπηρέτηση του σκοπού (όπως τούτος παρουσιάζεται στην Παράγραφο Γ1) μέχρι να αποφασίσετε να αντιταχθείτε στην επεξεργασία τους άλλως έως το χρονικό σημείο που θα άρετε την συγκατάθεση σας.

Ε2. Παροχή διευκρινήσεων σε προϊόντα και υπηρεσίες που δύναται να προσφέρει ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας.

α. Ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας σκοπεύει να επεξεργαστεί τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα προκειμένου να σας παρέχει διευκρινίσεις σχετικές με προϊόντα και υπηρεσίες που δύναται να σας προσφέρει.

Επιπρόσθετα κατ΄ εφαρμογή του άρθρου 28 του GDPR ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας δύναται να ορίσει τρίτα πρόσωπα ως Εκτελούντες την Επεξεργασία προς εξυπηρέτηση του σκοπού που παρουσιάζεται στην παρούσα Παράγραφο (παράγραφος Ε2) .

β. Η φύση της παροχής των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα προς εξυπηρέτηση του σκοπού που περιγράφεται στην παράγραφο Ε2 είναι «Προαιρετική». Στην περίπτωση όπου αρνηθείτε την ως άνω παροχή δεδομένων θα καταστεί από πλευράς του Υπευθύνου Επεξεργασίας αδύνατη η αποστολή διευκρινίσεων σχετικών με προϊόντα και υπηρεσίες που δύναται να σας προσφέρει.

γ. Νομική βάση της επεξεργασίας των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα προς εξυπηρέτηση του σκοπού (όπως τούτος παρουσιάζεται στην Παράγραφο Ε2) αποτελεί η ρητή «Συγκατάθεση» σας.

δ. Περίοδος διατήρησης των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα προς εξυπηρέτηση του σκοπού, όπως τούτος παρουσιάζεται στην Παράγραφο Ε2: Τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα θα τυγχάνουν επεξεργασίας προς εξυπηρέτηση του σκοπού (όπως τούτος παρουσιάζεται στην Παράγραφο Ε2) μέχρι να αποφασίσετε να αντιταχθείτε στην επεξεργασία τους άλλως έως το χρονικό σημείο που θα άρετε την συγκατάθεση σας.

ΣΤ. Αποδέκτες των Δεδομένων σας Προσωπικού Χαρακτήρα

Για την επίτευξη των σκοπών που περιγράφονται στην προηγούμενη παράγραφο Γ, τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα θα είναι διαθέσιμα στους εργαζόμενους του Υπευθύνου Επεξεργασίας, στους Εκτελούντες την Επεξεργασία του Υπεύθυνου Επεξεργασίας, οι οποίοι θα λειτουργούν ως εξουσιοδοτημένες οντότητες για την επεξεργασία των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα.

Τονίζουμε  πως διατηρείτε το δικαίωμα σας να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας όποτε εσείς το επιλέξετε . Στην ειδική περίπτωση που το πράξετε (ήτοι ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ) θα είναι αδύνατο για τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας να συνεχίσει να χρησιμοποιεί τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα για το σκοπό για τον οποίο άρατε τη συγκατάθεσή σας.

Τέλος σας ενημερώνουμε πως τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα δεν θα διαβιβαστούν σε τρίτους πιθανούς αποδέκτες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και δεν θα διαδοθούν. Εξαίρεση στον παρόντα κανόνα αποτελεί η χρήση από εσάς του δικαιώματος σας της φορητότητας των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα και υπό την αυστηρή προϋπόθεση ότι ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας δύναται να περαιώσει το αίτημα σας.

Σχετικά με τον διακομιστή αυτού του ιστοτόπου

Όλη η διαδικτυακή κίνηση (μεταφορά αρχείων) μεταξύ αυτού του ιστότοπου και του προγράμματος περιήγησής σας, είναι κρυπτογραφημένη και μεταφέρεται μέσω του πρωτοκόλλου HTTPS κάνοντας χρήση του SSL (Secure Sockets Layer).

Οι επεξεργαστές δεδομένων τρίτου μέρους μας

Χρησιμοποιούμε έναν αριθμό τρίτων φορέων για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων για εμάς. Αυτοί οι φορείς έχουν επιλεγεί προσεκτικά ώστε να συμμορφώνονται με τη νομοθεσία που αναφέρθηκε στο παρόν κείμενο.

Παραβιάσεις δεδομένων

Για όσες προσωπικές σας πληροφορίες αποθηκευτούν στη βάση δεδομένων μας, θα ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα για τη διασφάλισή τους.

Θα αναφέρουμε κάθε τυχόν παράνομη παραβίαση της βάσης δεδομένων αυτού του ιστοτόπου ή της βάσης δεδομένων κάθε τρίτου φορέα επεξεργασίας δεδομένων σε οποιονδήποτε και σε όλους τους άμεσα ενδιαφερομένους όπως και στις και αρχές εντός 72 ωρών από την παραβίαση, εφόσον είναι προφανές ότι τα προσωπικά δεδομένα που είναι αποθηκευμένα σε αναγνωρίσιμη μορφή, έχουν κλαπεί.

Ζ. Δικαιώματα που διατηρεί ο Επισκέπτης (άλλως «Υποκείμενο των Δεδομένων») του Ιστότοπου

Σε σχέση με τους σκοπούς επεξεργασίας που περιγράφονται στην παρούσα πληροφόρηση και δη στην παράγραφο Γ αυτής, ως Υποκείμενο των δεδομένων, θα μπορείτε, όπως προβλέπεται από το GDPR, να ασκείτε τα δικαιώματα που ορίζονται στα άρθρα 15 έως 21 του ως άνω κανονισμού της Ε.Ε. Αναλυτικότερα τα δικαιώματα σας παρουσιάζονται κατωτέρω:

α. «ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ»

Το δικαίωμα να λάβετε επιβεβαίωση σχετικά με το αν ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας έχει προβεί ή βρίσκεται σε εξέλιξη,  επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν .

β. «ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ»

Το δικαίωμα να προβείτε, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση από πλευράς του Υπευθύνου Επεξεργασίας, στη διόρθωση ανακριβών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν ή/και την συμπλήρωση ελλιπών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

γ. «ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ (ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΗ ΛΗΘΗ)»

Το δικαίωμα να απαιτήσετε, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση από πλευράς του Υπευθύνου Επεξεργασίας, στη διαγραφή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν, όταν (ενδεικτικά):

 • Τα δεδομένα δεν είναι πλέον απαραίτητα για τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν
 • Έχετε άρει τη συγκατάθεσή σας και δεν υπάρχει καμία άλλη νομική βάση για την επεξεργασία.
 • Έχετε αντιταχθεί με επιτυχία στην επεξεργασία των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα.
 • Τα δεδομένα υποβλήθηκαν σε επεξεργασία παράνομα
 • Τα δεδομένα πρέπει να διαγραφούν προκειμένου να εκπληρωθεί μια νομική υποχρέωση

Τονίζεται πως ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας δύναται να αρνηθεί την διαγραφή των δεδομένων στο βαθμό που η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκπλήρωση νομικής υποχρέωσης.

δ. «ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥ»

Το δικαίωμα  στον  περιορισμό της επεξεργασίας, όταν (ενδεικτικά):

 • Αμφισβητείτε την ακρίβεια των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα
 • Η επεξεργασία είναι παράνομη και δεν ασκείτε το δικαίωμα σας στην διαγραφή των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα αλλά αντιθέτως ασκείτε το δικαίωμα σας στον περιορισμό της  χρήσης τους

ε. «ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΗ ΦΟΡΗΤΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ»

Το δικαίωμα  να αιτηθείτε στον Υπεύθυνο επεξεργασίας τη μετάδοση των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα απευθείας σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας δεδομένων, εφόσον αυτό είναι τεχνικά εφικτό.

στ. «ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΑΝΤΙΤΑΞΗΣ»

Το δικαίωμα να αντιτάσσεστε ανά πάσα στιγμή στην επεξεργασία των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα  με σκοπό την υπεράσπιση εννόμου συμφέροντος σας  υπό την προϋπόθεση ανυπαρξίας νομικών  λόγων για τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας να συνεχίσει την επεξεργασία, οι οποίοι υπερισχύουν των συμφερόντων, των δικαιωμάτων και των ελευθεριών του Υποκειμένου των δεδομένων.

Το σύνολο των δικαιωμάτων σας μπορούν να ασκηθούν, έναντι του Υπεύθυνου Επεξεργασίας, με επικοινωνία στα στοιχεία που παρέχονται παραπάνω (ιδετ. Παράγραφος Β). Ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας θα περαιώσει το αίτημά σας, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, και σε κάθε περίπτωση όχι αργότερα από ένα μήνα μετά την υποβολή αίτησης άσκησης δικαιώματος.

Η άσκηση των δικαιωμάτων σας ως Υποκείμενου των δεδομένων είναι δωρεάν σύμφωνα με το άρθρο 12 του GDPR.

Επιπλέον σας ενημερώνουμε ότι ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας μπορεί να ζητήσει περαιτέρω πληροφορίες για την επιβεβαίωση της ταυτότητας του ενδιαφερόμενου.

Τέλος σας ενημερώνουμε πως διατηρείτε πάντα το δικαίωμα να υποβάλλετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα είτε σε γραπτή μορφή (Κηφισιάς 1-3, Τ.Κ. 115 23) είτε ηλεκτρονικά (www.dpa.gr).  Σύμφωνα με τον ιστότοπο www.dpa.gr πριν υποβάλετε την καταγγελία πρέπει να απευθυνθείτε στον υπεύθυνο επεξεργασίας, π.χ. ασκώντας τα προβλεπόμενα δικαιώματα, όπου αυτά εφαρμόζονται. Στις περιπτώσεις που ο υπεύθυνος επεξεργασίας έχει ορίσει Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων (DPO) μπορείτε να απευθυνθείτε σε αυτόν για κάθε ζήτημα σχετικό με την επεξεργασία των δικών σας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την άσκηση των δικαιωμάτων σας. Τα στοιχεία των DPO είναι δημοσιευμένα, συνήθως, στην ιστοσελίδα του υπευθύνου επεξεργασίας. Αν το ζήτημα δεν επιλυθεί, μπορείτε να προβείτε σε καταγγελία στην Αρχή.

Η. Τροποποίηση στην Πολιτική Απορρήτου

Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου τίθεται σε ισχύ από την 17/02/2022. Ενδέχεται να τροποποιούμε την παρούσα Πολιτική Απορρήτου εφόσον το επιτάσσει η νομοθεσία ή / και η τεχνολογική εξέλιξη. Σε περίπτωση τροποποίησης, θα αναρτούμε εδώ την αναθεωρημένη έκδοση και θα μεταβάλλουμε την «ημερομηνία τελευταίας ενημέρωσης» στο τέλος της πολιτικής. Θα πρέπει να ελέγχετε την παρούσα τακτικά ώστε να ενημερώνεστε για την πιο πρόσφατη ενημερωμένη έκδοση της πολιτικής. Η χρήση των υπηρεσιών της παρούσας ιστοσελίδας συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων της πολιτικής απορρήτου.

17/02/2022