Πλήρης Έλεγχος Αναπνοής

Cardiology

Η Σπιρομέτρηση είναι η απλή και ανώδυνη εργαστηριακή εξέταση που διενεργούν συχνότερα οι πνευμονολόγοι κάτι σαν το ηλεκτροκαρδιογράφημα του καρδιολόγου. Η διαφορετικότητα της σπιρομέτρησης έγκειται στην συνεργασία που πρέπει να δείξει ο ασθενής ώστε να την φέρει εις πέρας, κάτι σχετικά εύκολο εφόσον εκπαιδευτεί κατάλληλα o ασθενής για 5 λεπτά από τον ειδικό ιατρό.

Η σπιρομέτρηση μετρά την λειτουργία του πνεύμονα και πιο συγκεκριμένα τον αέρα που εισέρχεται και εξέρχεται από τους βρόγχους κατά την μεγίστη προσπάθεια. Με τον τρόπο αυτό εύκολα μπορεί ο ειδικός να ελέγξει τυχόν πρώιμες αλλαγές σε ευαίσθητους δείκτες που οδηγούν σε έγκυρη και έγκαιρη διάγνωση και άρα αποτελεσματικότερη θεραπεία. Επίσης η σπιρομέτρηση είναι η θεμελιώδης εξέταση διάγνωσης των αποφρακτικών (ΧΑΠ-ΑΣΘΜΑ) και περιοριστικών νοσημάτων (ΙΝΩΣΗ), της επίδρασης των φαρμάκων (ΑΜΙΟΔΑΡΟΝΗ), των συστηματικών νοσημάτων (ΣΚΛΗΡΟΔΕΡΜΑ, ΛΥΚΟΣ), και των βρογχοδιασταλτικών φαρμάκων στον πνεύμονα.

Η διαχυτική ικανότητα είναι η μέτρηση της ικανότητας του πνεύμονα για την ανταλλαγή των αερίων δηλαδή του διοξειδίου του άνθρακα και του οξυγόνου. Με τον τόπο αυτό το διοξείδιο αποβάλλεται και το οξυγόνο κατευθύνεται στα ζωτικά όργανα ώστε να τους προσφέρει το απαραίτητο οξυγόνο. Πολλές παθολογικές καταστάσεις μεταβάλουν την διαχυτική ικανότητα όπως το εμφύσημα και η πνευμονική υπέρταση η αναιμία και η ενδοκυψελιδικη αιμορραγία.

Οι πνευμονικοί στατικοί όγκοι μετρούν την ζωτική χωρητικότητα του πνεύμονα και τις υποδιαιρέσεις της. Η μέτρηση είναι απαραίτητη σε παθήσεις όπως το πνευμονικό εμφύσημα λόγω του καπνίσματος καθώς υπολογίζει την υπερδιάταση του πνεύμονα, αλλά και σε νόσους που προκαλούν πνευμονική ίνωση καθώς τότε ο όγκος του πνεύμονα υπολείπεται.

Τελικά ο πλήρης λειτουργικός έλεγχος της αναπνοής είναι η απαραίτητη εξέταση για την προεγχειρητική εκτίμηση του ασθενή που πρόκειται να λάβει αναισθησία.  

Χρόνια Εμπειρίας
51
Χρόνια Εμπειρίας
Κλινικές
3
Κλινικές
Χαρούμενοι Ασθενείς
115000+
Χαρούμενοι Ασθενείς