Άκαμπτο βρογχοσκόπιο

 Η βρογχοσκόπηση είναι μια μέθοδος κατά την οποία, με μια κάμερα μπορούμε να παρατηρήσουμε τους αεραγωγούς του πνεύμονα και να κάνουμε ορισμένες εργασίες, όπως να λάβουμε βιοψίες, εκπλύματα, να διανοίξουμε αεραγωγούς αλλά και να αφαιρέσουμε ξένα σώματα όπως κόκαλα, τροφές, κουκούτσια, τσόφλια που κατά λάθος έχουν εισροφηθεί στον πνεύμονα.

 Τα όργανα που χρησιμοποιούμε είναι το βρογχοσκόπιο, που είναι άλλοτε εύκαμπτο και άλλοτε ένας άκαμπτος σωλήνας που από μέσα περνά το εύκαμπτο βρογχοσκόπιο. 

 Το άκαμπτο βρογχοσκόπιο δίνει τη δυνατότητα να διατηρηθεί ο αεραγωγός και να αεριστεί πολύ εύκολα ο ασθενής παρ’ ότι ο πνευμονολόγος μπορεί να κάνει μια εργασία όπως να διανοίξει έναν κλεισμένο αεραγωγό. 

 Επίσης, το άκαμπτο βρογχοσκόπιο πλεονεκτεί στην αντιμετώπιση επιπλοκών όπως αιμορραγία ή και αναπνευστική ανεπάρκεια υποξυγοναιμία, που συμβαίνει (σπάνια) κατά τη διάρκεια της ιατρικής πράξης της βρογχοσκόπησης. Είναι το όργανο που κατεξοχήν χρησιμοποιείται για τη διάνοιξη στενώσεων ή και αποφράξεων των αεραγωγών από κακοήθειες, μετά από διασωλήνωση, λόγω κοκκιωμάτων. Χρησιμοποιείται για την αφαίρεση ξένων σωμάτων μετά από κατά λάθος κατάποση και εισρόφηση στον πνεύμονα. 

 Τέλος, χρησιμοποιείται για την τοποθέτηση stents, δηλαδή ενδοπροθέσεων σε κλειστούς αεραγωγούς κυρίως από κακοήθειες. Η μέθοδος είναι απλή σχετικά και ο ασθενής εξέρχεται μετά από 24 ώρες από το νοσοκομείο. 

 Επικοινωνήστε με την Pneumocen και πληροφορηθείτε για τις βρογχοσκοπικές μεθόδους, που χρησιμοποιούμε ανάλογα με την περίπτωσή σας, εξατομικευμένα και με άριστη εξειδίκευση για τη σωστή και έγκυρη αντιμετώπισή σας.