Κρυοβιοψία: Τι είναι και πώς γίνεται η διαδικασία

Η ιατρική είναι η επιστήμη της απόδειξης. Δηλαδή εάν αποδειχθεί η πάθηση που υποδεικνύει η κλινική υποψία, τότε ο ασθενής λαμβάνει θεραπεία. Έτσι πλέον εάν θεωρείται για παράδειγμα ότι ο ασθενής πάσχει από κάποια λοίμωξη, είναι πολύ σημαντικό να ταυτοποιηθεί το μικροβιακό αίτιο ώστε να λάβει στοχευμένη αγωγή και να θεραπευθεί ο ασθενής γρήγορα και με τις λιγότερες παρενέργειες από τα φάρμακα καθώς και με τις λιγότερες επιπλοκές από την λοίμωξη.

Η βασική αυτή αρχή της ιατρικής βασίζεται στην λήψη υλικών, δηλαδή για παράδειγμα όταν μιλάμε για τον πνεύμονα, πτυέλων με άσηπτο τροπο, η υλικό από τους βρόγχους δηλαδή βιοψία, η υλικό από τις κυψελίδες δηλαδή βρογχοκυψελιδικο έκπλυμα. Όλοι οι προηγούμενοι τρόποι είναι μέθοδοι με τους οποίους λαμβάνουμε υλικά μέσω Βρογχοσκόπησης. Η Βρογχοσκόπηση είναι μια μέθοδος ρουτίνας που ένας εύκαμπτος λεπτός σωλήνας με κάμερα επισκοπεί άμεσα τους αεραγωγούς εφόσον εισέλθει από την μύτη ή το στόμα μέσω των φωνητικών χορδών στους πνεύμονες χωρίς τομή αναίμακτα και συλλέγει υλικά ενώ ο ασθενής βρίσκεται υπό μέθη. Με τον παραπάνω τρόπο λαμβάνουμε τις απαραίτητες πληροφορίες για την πάθηση που έχουμε να αντιμετωπίσουμε καθώς και ενδείξεις για το ποια πρεπει να είναι η θεραπεία. Ο ασθενής είναι έτοιμος να βγει από το νοσοκομείο μέσα το πολύ σε δυο ώρες από το πέρας της εξέτασης.

Αυτές οι μέθοδοι χρησιμοποιούνται σχεδόν σε όλες τις πνευμονικές παθήσεις, ενώ βρίσκουν ιδιαίτερη εφαρμογή σε μια ομάδα ασθενειών που είναι οι διάμεσες πνευμονοπάθειες. Οι παθήσεις αυτές αφορούν τον διαμέσου ιστό δηλαδή την ουσία του πνεύμονα και ορισμένες φορές τις κυψελίδες άλλοι και τους λεπτούς περιφερικούς βρόγχους που καταλήγουν σε αυτές. Η κάθε ασθένεια αυτής της κατηγορίας μοιάζει σε χαρακτηριστικά στη αξονική τομογραφία στον λειτουργικό έλεγχο αλλά και στα συμπτώματα του ασθενή με τις άλλες ασθένειες. Διαφέρουν όμως στην θεραπεία.

Έτσι λοιπόν διαφορετική θεραπεία θα λάβει ο ασθενής με ιδιοπαθή πνευμονική ίνωση, αντιινωτικη αγωγή, άλλη θα λάβει ο ασθενής με ινωτική μη καθορισμένη διάμεση πνευμονοπάθεια που έχει παρόμοια εικόνα αλλά χρήζει κορτικοστεροειδη για θεραπεία.

Παλαιότερα η διαφοροδιάγνωση αυτών δεν γινόταν βρογχοσκοπικά αλλά χειρουργικά με κόστος στον ασθενή, το μεγάλο ποσοστό επιπλοκών και η μεγάλη θνητότητα.

Πλέον έχουν δημιουργηθεί βρογχοσκοπικές τεχνικές με συγκρίσιμα αποτελέσματα και λιγότερες επιπλοκές και θνητότητα. Μια από αυτές η κρυοβιοψία στηρίζεται στη λήψη υλικού με ένα σωλήνα μέσω πάλι της βρογχοσκόπησης που παγώνει σε πολύ χαμηλή θερμοκρασία με αποτέλεσμα να παγώνει και ο πνεύμονας γύρω από τον σωλήνα. Έτσι λαμβάνουμε αρκετά μεγάλα κομμάτια βιοψίας για να τεθεί με ασφάλεια η διάγνωση. Ο ασθενής εξέρχεται του νοσοκομείου μέσα σε δυο με τρεις ώρες με οδηγίες.

Είναι πολύ σημαντικό να οδηγούμε με σαφήνεια και ασφάλεια την διάγνωση όχι μόνο στις διάμεσες πνευμονοπάθειες αλλά και σε περιφερικές μάζες που μπορεί να ληφθούν βιοψίες με τις κρύο – τεχνικές χωρίς να χρειάζεται χειρουργείο και ταχεία βιοψία η προσπέλαση δια βελόνας που δημιουργεί επιπλοκές κυρίως πνευμοθώρακα σε υψηλό ποσοστό.

Οι τεχνικές αυτές είναι άμεσα διαθέσιμες στο εργαστήριο μας, και γίνονται πάντα με την κατάλληλη προετοιμασία και μετά τον ενδελεχή έλεγχο που προσφέρει το ΙΑΤΡΕΙΟ μας.

Παρακαλώ ρωτήστε για τις καινούριες κρύο-τεχνικές τους ιατρούς μας.