Πληροφορίες για τον ενδοβρογχικό υπέρηχο

Ο ενδοβρογχικός υπέρηχος είναι μια εξέταση όμοια με τη βρογχοσκόπηση. Δηλαδή, γίνεται με το βρογχοσκόπιο, εκ του στόματος του ασθενή, ενώ βρίσκεται υπό μέθη και τοπική αναισθησία με ξυλοκαϊνη χωρίς να αισθάνεται άβολα ή πόνο. 

Το βρογχοσκόπιο είναι ένας πολύ λεπτός εύκαμπτος σωλήνας, ο οποίος έχει μια προσαρμοσμένη κάμερα με την οποία επισκοπούμε τους αεραγωγούς. Όταν στους αεραγωγούς δεν υπάρχουν δείγματα βλάβης, χρησιμοποιούμε τον υπέρηχο. Στην άκρη του βρογχοσκοπίου, μαζί με την κάμερα, είναι προσαρμοσμένη μια συσκευή υπερήχων που όταν την εφαρμόζουμε σε συγκεκριμένες θέσεις στο τοίχωμα των αεραγωγών βλέπουμε πίσω από αυτό σε ένα χώρο που υπάρχουν αγγεία και λεμφαδένας: το μεσοθωράκιο. Όταν εντοπιστεί ένας λεμφαδένας με παθολογικά χαρακτηριστικά, τον στοχεύουμε και μπορούμε στον ίδιο χρόνο, με απευθείας όραση, να λάβουμε ιστολογικό δείγμα διά βελόνης, με μια διαδικασία που ονομάζεται διαβρογχική βιοψία με λεπτή βελόνη.

Με την εξέταση αυτή, μπορούμε να διαπιστώσουμε παθήσεις που οφείλονται σε κακοήθεια, φυματίωση, σαρκοείδωση, λέμφωμα. Η εξέταση είναι αρκετά απλή χωρίς να χρειάζεται γενική αναισθησία, παρά μόνο απλή μέθη και είναι διαγνωστική 9 στις 10 περιπτώσεις. Ο ασθενής δε χρειάζεται να παραμείνει στο νοσοκομείο και μπορεί να πάει στο σπίτι του δύο ώρες μετά την εξέταση. Η εξέταση γίνεται εφόσον ελέγξουμε την πηκτικότητα του αίματος του ασθενή, και την αξονική θώρακος ή το PET ώστε να δούμε εάν ο ασθενής είναι υποψήφιος. Η εξέταση πρακτικά, εφόσον γίνει από έμπειρο βρογχοσκόπο, δεν ενέχει κινδύνους, αλλά έχουν καταγράφει ήπιες αιμορραγίες που ελέγχονται εύκολα κατά τη βρογχοσκόπηση, με τοπική θεραπεία και λοιμώξεις αντιμετωπίσιμες με αντιμικροβιακά φάρμακα. Ως επί το πλείστων, θεωρείται η κατεξοχήν διαγνωστική προσέγγιση για τη διάγνωση και σταδιοποίηση του καρκίνου του πνεύμονα.

Μάθετε περισσότερα για την εξέταση από το έμπειρο προσωπικό της Pneumocen.