Πνευμονιόκοκκος: Ποιοι πρέπει να κάνουν το εμβόλιο

Ο πνευμονιόκοκκος είναι ένα μικρόβιο το οποίο βρίσκεται συχνά στο ανώτερο αναπνευστικό των ανθρώπων οι οποίοι είναι υγιείς- φορείς του συγκεκριμένου μικροβίου. Το μικρόβιο μεταδίδεται με σταγονίδια από το ανώτερο αναπνευστικό των φορέων και έχει ιδιαίτερη σημασία στους ευάλωτους πληθυσμούς που είναι κυρίως τα παιδιά (<5 ετών) και στους ηλικιωμένους (>64 ετών). Ο πνευμονιόκοκκος μπορεί να προκαλέσει πνευμονία, φαρυγγίτιδα, μηνιγγίτιδα αλλά και να εισέλθει στην κυκλοφορία του αίματος με μεγάλο ποσοστό θνητότητας.

Για την πρόληψη αυτών των σοβαρών παθήσεων, η ιατρική κοινότητα οδηγήθηκε στη δημιουργία εμβολίου καθότι ο πνευμονιόκοκκος σε πολλές περιπτώσεις παρουσιάζει αντοχή στα συνήθη χρησιμοποιούμενα αντιβιωτικά.

Οι τύποι του εμβολίου είναι 2: Το ένα PCV13-prevenar13 δημιουργεί αντισώματα απέναντι σε 13 στελέχη του πνευμονιόκοκκου ενώ το άλλο PPSV23-pneumovax σε 23.

Τα εμβόλια πρέπει να γίνουν στους υγιής άνω των 65 ετών:

Εάν δεν έχει γίνει στο παρελθόν εμβολιασμός, συστήνεται η χορήγηση του 13δύναμου και ακολούθως σε 6 ή 12 μήνες το 23δύναμο.

Εάν έχει ληφθεί το 23δύναμο μετά τα 65 έτη, συστήνεται μετά από τουλάχιστον ένα χρόνο το 13δύναμο.

Εάν έχει γίνει το 13δύναμο χρειάζεται να γίνει το 23δύναμο 6-12 μήνες μετά.

Εάν έχει γίνει εμβολιασμός πριν τα 65 έτη με μία δόση του 23δύναμου, συστήνεται μία δόση 13δύναμου μετά τα 65 και επανάληψη του 23δύναμου εφόσον πέρασαν 5 χρόνια από το τελευταίο 23δύναμο.

Όλοι οι άνθρωποι άνω των 50 ετών και κυρίως οι καπνιστές θα πρέπει να έχουν εμβολιαστεί με το 13δύναμο εμβόλιο. Ασθενείς από 19 -64 ετών που πρέπει να κάνουν το 23δύναμο εμβόλιο είναι οι ανοσοκατεσταλμένοι (κακοήθεια, λευχαιμία, λέμφωμα, χρόνια νεφρική ανεπάρκεια, ανοσοανεπάρκεια συγγενής ή επίκτητη, χρόνια κοκκιωματώδης νόσος, μεταμόσχευση). Οι παραπάνω ασθενείς πρέπει να επανεμβολιάζονται με μία επαναληπτική δόση εφόσον έχουν περάσει 5 χρόνια από τη πρώτη δόση ή έχει μειωθεί δραματικά ο τίτλος των αντισωμάτων τους.

Ο εμβολιασμός είναι η αποτελεσματικότερη μέθοδος πρόληψης των λοιμωδών νοσημάτων. Χάρη στα συστηματικά προγράμματα εμβολιασμού, νοσήματα που πριν από μερικά χρόνια ήταν μάστιγα για την ανθρωπότητα, σήμερα έχουν εξαφανιστεί. Πρέπει πάντα να θυμόμαστε ότι λόγω των οικονομικών συνθηκών σε όλο το πλανήτη, πολλοί άνθρωποι, ιδιαίτερα στον τρίτο κόσμο, δεν έχουν πρόσβαση σε εμβόλια με σοβαρές συνέπειες στην ποιότητα ζωής τους.