Θωρακική παροχέτευση μέσω υπερήχων

Η πλευριτική συλλογή ή αλλιώς συλλογή υγρού στους πνεύμονες ονομάζεται η αυξημένη ποσότητα υγρού στο χώρο που βρίσκεται ανάμεσα στο θωρακικό τοίχωμα και τους πνεύμονες. Σε αυτό το χώρο φυσιολογικά βρίσκεται μία πολύ μικρή ποσότητα υγρού η οποία βοηθάει στην κίνηση του πνεύμονα μέσα στη θωρακική κοιλότητα καθώς εκπτύσσεται για να πάρει αέρα ή εκπνέει για να βγάλει αέρα.

Αυτή η μικρή ποσότητα υγρού που φυσιολογικά βοηθάει τον πνεύμονα να τελέσει τη λειτουργία του, σε πολλές παθολογικές καταστάσεις αυξάνεται και δημιουργεί πρόβλημα καθώς τον περιορίζει ή ακόμα τον ακινητοποιεί και τον κλείνει. Αυτές οι καταστάσεις είναι ο καρκίνος (καρκίνος πνεύμονα και καρκίνος στήθους), κίρρωση ήπατος, καρδιακή ανεπάρκεια, πνευμονική εμβολή, πνευμονία, ρευματικά νοσήματα, νεφρικές παθήσεις.

Όπως καταλαβαίνουμε, η κάθε μία από τις παραπάνω παθήσεις, μπορεί να δημιουργήσει αυξημένη παραγωγή πλευριτικού υγρού που διαφέρει στα χαρακτηριστικά του. Επίσης το κάθε είδος πλευριτικού υγρού λαμβάνει και διαφορετική αγωγή ως θεραπεία. Για παράδειγμα, το υγρό της καρδιακής ανεπάρκειας μειώνεται με διουρητική αγωγή, η κακοήθης συλλογή χρειάζεται παροχέτευση και πλευροδεσία, η πνευμονική εμβολή αντιπηκτικά, ενώ η πνευμονία αντιμετωπίζεται με παροχέτευση και αντιβιοτική αγωγή. Γίνεται αντιληπτό ότι για να ξεχωρίσουμε τους διάφορους τύπους της συλλογής χρειαζόμαστε την κλινική εικόνα για να διαχωρίσουμε το υποκείμενο νόσημα και να παρακεντήσουμε το πλευριτικό υγρό για να εντοπίσουμε μετά από εξετάσεις τα στοιχεία του και να το κατατάξουμε.

Η πιο ασφαλής μέθοδος παρακέντησης πλευριτικού υγρού είναι υπό υπέρηχο. Ο υπέρηχος εντοπίζει μικρές ποσότητες πλευριτικού υγρού (ακόμα και 100 ml), μας δείχνει το σημείο που μπορούμε να παρακεντήσουμε με ασφάλεια, αναδεικνύει τη ποσότητα του πλευριτικού υγρού, και με διάφορες μετρήσεις ανάλογα με την πυκνότητα μπορούμε να ξεχωρίσουμε αν η συλλογή είναι πχ με αίμα ή όχι. Τέλος, μπορούμε να διακρίνουμε εάν στην περιοχή υπάρχουν διαφραγμάτια που συνηθέστερα χρειάζονται θωρακοσκοπικές μεθόδους παροχέτευσης.

Η πλευριτική συλλογή πρέπει να διαγνωσθεί αμέσως στις περισσότερες περιπτώσεις, πρέπει να παροχετευθεί πλήρως για να θεραπευθεί ο ασθενής. Ο υπέρηχος εξασφαλίζει την αποφυγή επιπλοκών από την παρακέντηση όπως πχ πνευμοθώρακας, αιμοθώρακας και μειώνει τη πιθανότητα να μη βρεθεί το υγρό. Ο διαθωρακικός υπέρηχος είναι διαθέσιμος στη Pneumocen και εκτός από την πλευριτική συλλογή χρησιμοποιείται για τη διάγνωση πνευμονίας, πνευμονικού οιδήματος και covid λοίμωξης. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας.