Τι είναι η βρογχοσκόπηση;

Η βρογχοσκόπηση είναι μια ελάχιστα επεμβατική μέθοδος κατά την οποία ένας μικρής διαμέτρου σωλήνας εισέρχεται από το στόμα ή την μύτη του ασθενή και κατεβαίνει έως την τραχεία και τους βρόγχους δηλαδή τους κύριος αεραγωγούς που μεταφέρουν τον αέρα στις κυψελίδες του πνεύμονα.

Με τι μέσα πραγματοποιείται;

Ο σωλήνας αυτός είναι εύκαμπτος για να ακολουθεί με ευχέρεια τις καμπύλες του τραχειοβρογχικού δένδρου και φέρει μια κάμερα από την οποία μπορεί να γίνει επισκόπηση. Μέσα σε αυτόν τον σωλήνα υπάρχει ένα κανάλι εργασίας από το οποίο περνούν διάφορα εργαλεία. Όποτε η βρογχοσκόπηση χαρακτηρίζεται διαγνωστική μπορεί ο πνευμονολόγος να λάβει υλικά (βιοψίες – εκπλύματα). Όποτε η βρογχοσκόπηση χαρακτηρίζεται θεραπευτική αντίστοιχα μπορεί να παρέμβει ώστε να διανοίξει τον αεραγωγό  ή και να τοποθετήσει stents ή να αφαιρέσει ξένα σώματα.

Τι φάρμακα λαμβάνονται κατά τη διεργασία;

Η εξέταση γίνεται μετά την λήψη μέθης ενώ χορηγούνται και φάρμακα που απαλύνουν τον βήχα και αναισθητοποιούν τον λάρυγγα ώστε να μην παρουσιαστεί δυσανεξία.

Για ποιους λόγους γίνεται η βρογχοσκόπηση;

Οι ενδείξεις της βρογχοσκόπησης είναι ο βήχας, το παρατεινόμενο εμπύρετο, η αιμόπτυση και η παθολογική ακτινογραφία ή αξονική θώρακος. Η εξέταση είναι απόλυτα ασφαλής και οι επιπλοκές ευρίσκονται σε πολύ μικρό ποσοστό. Η εξέταση πρέπει να γίνει εφόσον ο ασθενής έχει σταματήσει να λαμβάνει αντιπηκτικά ή και αντιαιμοπεταλιακά φάρμακα και είναι ασφαλής από καρδιολογική σκοπιά.

Η βρογχοσκόπηση έχει πολλά είδη και χρησιμοποιείται ανάλογα με την ένδειξη. Άρα διαφορετικό όργανο θα χρησιμοποιηθεί, πιθανώς θα χρειαστεί ενδοβρογχικό υπέρηχο , εάν θέλουμε να σταδιοποιήσουμε και να διαγνώσουμε τον καρκίνο του πνεύμονα, και διαφορετική τεχνική θα χρησιμοποιήσουμε  για την διάγνωση και την λήψη θεραπείας μιας διάμεσης πνευμονοπάθειας όπως η ιδιοπαθής πνευμονική ίνωση που πιθανά θα χρειαστεί βρογχοκυψελιδικό έκπλυμα ή και κρυοβιοψία.

Τι προετοιμασία χρειάζεται;

Σε κάθε περίπτωση η εκτίμηση του ασθενή πρέπει να προηγηθεί της διαδικασίας ώστε να προετοιμαστεί κατάλληλα, να ληφθούν οι αποφάσεις για το πλάνο της εξέτασης και να λάβει οδηγίες ο ασθενής για την τροποποίηση της αγωγής του.