Τι είναι ο καρκίνος του πνεύμονα;

Είναι μια ασθένεια των κυττάρων του πνεύμονα, τα οποία χάνουν την ικανότητα τους να ελέγχουν την ανάπτυξη τους. Έτσι οργανώνουν μάζες κυττάρων που αποτελούν τον όγκο. Αυτοί οι όγκοι μπορεί να βρίσκονται στους αεραγωγούς (βρόγχους, τραχεία) που μεταφέρουν τον αέρα στους πνεύμονες, μέσα στον ίδιο τον πνεύμονα, καθώς και έξω από αυτόν (μεταστάσεις).

Πόσο συχνή είναι η εμφάνιση του καρκίνου του πνεύμονα;

Ο καρκίνος του πνεύμονα είναι από τους πιο συχνούς καρκίνους σε άνδρες και γυναίκες και σίγουρα αυτός με την μεγαλύτερη θνητότητα. Χάρη στα προγράμματα πρώιμης διάγνωσης που ακολουθούμε αλλά και στις σύγχρονες θεραπευτικές μεθόδους η θνητότητα τα τελευταία χρόνια έχει σημειώσει μείωση.

Ποιες είναι οι αιτίες του καρκίνου του πνεύμονα;

Η κύρια αιτία είναι το κάπνισμα. Υπολογίζεται ότι 9 στις 10 περιπτώσεις ανθρώπων με καρκίνο στον πνεύμονα είναι καπνιστές. Η ανάπτυξη του καρκίνου σχετίζεται περισσότερο με την διάρκεια (τα χρόνια δηλαδή που κάποιος καπνίζει) παρά με τον καθημερινό αριθμό τσιγάρων που καταναλώνει.

Έτσι ένας άνθρωπος που καπνίζει 10 τσιγάρα την ημέρα για 20 χρόνια έχει περισσότερες πιθανότητες να αναπτύξει καρκίνο από έναν που καπνίζει 10 τσιγάρα για 10 χρόνια. Άλλες αιτίες εκτός του τσιγάρου είναι η ατμοσφαιρική ρύπανση, ο αμίαντος κα.

Ποια είναι τα συμπτώματα του καρκίνου του πνεύμονα;

Τα συμπτώματα του καρκίνου του πνεύμονα αναπτύσσονται αργά, στα τελευταία στάδια της νόσου, και αυτό δυσκολεύει την πρώιμη διάγνωση που δίνει και τις περισσότερες ευκαιρίες ίασης. Τα πιο κοινά συμπτώματα είναι ο βήχας, συχνές λοιμώξεις, αιμόπτυση, πόνος στο στήθος, δύσπνοια, απώλεια βάρους, καταβολή, κακουχία.

Πώς μπαίνει η διάγνωση;

Η διάγνωση μετά από κλινική εξέταση τεκμηριώνεται με την βιοψία μέσω βρογχοσκόπησης αλλά και άλλων μεθόδων όπως θωρακοσκόπηση και βιοψία με αξονική ανάλογα με την τοποθεσία της βλάβης. Σημαντικές εξετάσεις προ της βιοψίας παραμένουν η αξονικά τομογραφία θώρακα και το PET/CT που δίνουν πληροφορίες για το μέγεθος της μάζα, την διασπορά της εντός και εκτός των πνευμόνων και την εντόπιση της.

Ποια είναι η θεραπεία;

Η θεραπεία εάν δύναται είναι χειρουργική. Επιλογές υπάρχουν και σε βλάβες που δεν χειρουργούνται αλλά και σε παθήσεις όπως ο μικροκυτταρικός πνευμονικός καρκίνος που χρησιμοποιούνται διαφορετικές προσεγγίσεις όπως η ακτινοβολία, η χημειοθεραπεία αλλά και τα νεωτέρα φάρμακα, η ανοσοθεραπεία.

Με την γρήγορη διάγνωση και τις νεώτερες θεραπείες που έχουν αναπτυχθεί έχει μειωθεί η θνητότητα του καρκίνου του πνεύμονα κατά 20% περίπου τα τελευταία χρόνια . Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας.